• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

W piątek 26 października 2007 roku w obecności uczniów ze szkół Opolszczyzny noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego i licznie przybyłych gości został posadzony  „pierwszy Buk Kardynalski”.

Pomysł sadzenia przy szkołach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego buków kardynalskich pojawił się w ślad za ideą dębów papieskich ku czci Jana Pawła II z inicjatywy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku i Nadleśnictwa Prudnik.

Na miejsce posadzenia „pierwszego szczególnego drzewa” nie bez przyczyny został wybrany teren przy klasztorze o. Franciszkanów. W 1954 roku był tam więziony Prymas Tysiąclecia. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem sygnału myśliwskiego przez sygnalistów Nadleśnictwa Prudnik. Następnie do kościoła gdzie oczekiwali już przybyli goście, zostały wniesione sztandary pięciu szkół: II LO w Opolu, oraz gimnazjum z Komprachcic, Tułowic, Zdzieszowic i Prudnika.  Wszystkich zebranych przywitał gwardian o. Antoni Dudek. Poświęcone przez ks. proboszcza  Stanisława Bogaczewicza sadzonki buka, zostały przekazane wraz z certyfikatami przedstawicielom zaproszonych szkół.

Uroczystość poświęcenia i przyjęcia drzewek przez delegacje szkół imienia Kardynała Wyszyńskiego.

Zaproszeni goście - od prawej: Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej pani Aurelia Stępień, Wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania pani Bogusława Stępniowska, Burmistrz Prudnika pan Franciszek Fejdych i zastępca burmistrza pan Stanisław Hawron oraz radni Rady Miejskiej, rodzice uczniów i przyjaciele szkoły. W środku: gospodarz uroczystości Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku pani Ludmiła Lisowska.

Sadzenie Buka Kardynalskiego w innych miejscowościach:

Częstochowa 03.06.2012

Choszczówka 03.06.2012

Choszczówka 03.06.2012

Choszczówka 03.06.2012

Mircze 07.10.2009

Mircze 07.10.2009

Strzyżów 07.10.2009