Autorzy hymnu szkoły:
słowa: Ojciec Jan Góra;         muzyka: Jan Grzegorczyk