• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 

Nr sprawy ZSP1. 371.   . 2018                                                                                                                                                             Prudnik, dnia  29.08. 2018 r.

Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik. ul. Kościuszki 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1. 48-200 Prudnik, ul. Podgórna 9  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

- wydatek nieobjęty przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Gmina Prudnik — Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dowozu gotowych posiłków, własnym środkiem transportu, w dni nauki szkolnej, z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku ul. Dąbrowskiego 26 — miejsca przygotowania posiłku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku przy ul. A. Krajowej 1 - miejsca wydawania posiłków i odwozu - zwrotu naczyń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku przy ul. A. Krajowej 1 do kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Prudniku ul. Dąbrowskiego 26 po spożyciu posiłków przez uczniów.

Okres świadczenia usługi: od 05 września 2018r do 19 czerwca 2019r. Realizacja zlecenia wg wzoru umowy załączonego do niniejszego zaproszenia.

Ofertę, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy, należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku ul. Podgórna 9

do dnia 31.08.2018r. do godz. 12:00

Oferta winna zawierać:

1)       Cenę ryczałtową za jeden dzień świadczenia usługi brutto, VAT, netto.

2)        Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu

3)        Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców,

4)       Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia firmy do przewozu osób i posiłków

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kontroli okresowych w zakresie badania instalacji elektrycznej i odgromowej - kliknij ikonę poniżej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę z montażem taboretu Gazowego Top Line 9 kW

- kliknij ikonę poniżej

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi transportowe - kliknij ikonę poniżej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Publiczne Gimnazjum nr 1  zaprasza do składania ofert na: „ Dostawę artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału,  mrożonek dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku  zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym: kliknij w poniższą ikonę

 

                                                                                                                                        

                                                             Zapytanie ofertowe                                                   Dostawa artykułów żywnościowych

 

Informacja o wyborze oferty artykułów żywnościowych