Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Prudniku

"PRZYJAZNA JEDYNKA"

Nr KRS  0000252612

Bank Spółdzielczy w Prudniku

Nr konta:  59 8905 0000 2001 0021 7718 0001

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia

Przyjaciół Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Prudniku "Przyjazna Jedynka" i tym samym wsparcie działalności statutowej

Stowarzyszenia.

To nic nie kosztuje, a może bardzo pomóc, dlatego wspierajmy tę ideę i zostawmy

jak najwięcej z naszych podatków w naszej szkole:)