• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

Sport

Piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, lekkoatletyka, pływanie, szachy

Pedagog

Pomoc psychologa i pedagoga. Porady i wsparcie

Biblioteka

Regulamin biblioteki, godziny otwarcia, księgozbiór

Samorząd

Plan pracy samorządu szkolnego i samorządów klasowych

 
       Strefa ucznia

Strefa ucznia

zajęcia pozalekcyjne, plan lekcji, Rzecznik Praw Ucznia, wywiadówki, konkursy Czytaj więcej
Strefa nauczyciela

Strefa nauczyciela

strefa obejmuje informacje dotyczące aktualnej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, dobre praktyki Czytaj więcej
Strefa rodzica

Strefa rodzica

plan lekcji, zajęcia pozalekcyjne, wywiadówki, Rada Rodziców, placówki wspierające rodziców, logowanie do E-szkoły Czytaj więcej
 • 1

Historia szkoły

11.03.1999 r.

Uchwała Rady miejskiej w Prudniku w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum nr 1.

01.09.1999 r.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego w historii PG 1 z   udziałem Burmistrza - Zenona Kowalczyka.

grudzień 1999 r.

Otwarcie I pracowni komputerowej (10 stanowisk) ze środków Gminy Prudnik.

1999/2000 r.

Wspólna nauka we wspólnym budynku

01.01.2000 r.

Przejęcie budynku przy ul. A.Krajowej 1 i hali sportowej przy ul. Kościuszki w Prudniku

21.01.2000 r.

Otwarcie II pracowni komputerowej (15 stanowisk) z funduszu MEN

28.01.2000 r.

Pierwsze pasowanie na gimnazjalistów

wiosna 2000 r.

Otwarcie sali języków obcych (ze środków Gminy Prudnik)

01.01.2001 r.

Przejęcie budynku przy ul. Traugutta 10 w Prudniku

kwiecień 2001

Dni Ziemi w PG nr 1

01.06.2001 r.

DNI EUROPEJSKIE w PG nr 1

26-28.09.2001 r.

WYBORY PATRONA SZKOŁY

30.10.2001 r.

Nadanie PG nr 1 w Prudniku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Uchwała Rady Miejskiej)

14.12.2001 r.

Odbiór z Poznania sztandaru i hymnu dla szkoły.

 

8-17.09.2005 r.

Projekt „Summer Academy”  Irlandia zrealizowany przez funkację Carl Richard Montag

 

16-19.12.2005 r.

Warsztaty Bożonarodzeniowe – wyjazd do San Giustino

 

12.12.2005 r.

Wieczór adwentowo-bożonarodzeniowy w Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim

 

2006 r.

Zwycięzcy Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej odwiedzili Brukselę – patronem i pomysłodawcą był poseł do parlamentu europejskiego Stanisław Jałowiecki

 

6-11.06.2006 r.

Wizyta w Kolonii – w ramach współpracy z fundacją Carl Richard Montag z Bonn

 

2006 r.

Gimpik

 

25.10.2006 r.

Bieg Prymasowski

23.11 – 2.12. 2006 r.

Młodzież z Nadvirnej w Prudniku

 

22.05.2007 r.

Młodzież z Prudnika w Nadvirnej

 

Czerwiec 2007 r.

Festyn rodzinny „Mój dom”

 

28.09.2007 r.

Otwarcie Świetlicy Środowiskowej

 

6.10.2007 r.

Bieg Prymasowski

 

26.10.2007 r.

Posadzenie Buku Kardynalskiego w Prudniku Lesie

 

13-19.05.2008 r.

Uczniowie PG1 i uczniowie z Nadvirnej w Prudniku wzięli udział w projekcie „Demokracja bez granic”

 

30.05-6.06.2008 r.

Uczniowie z Nadwornej i uczniowie PG1 w Nadvirnej wzięli udział w projekcie „Integracja bez granic”

 

2008 r.

Projekt wymiany młodzieży polsko – niemieckiej „Europa nasz wspólny dom”

 

22.09.2008 r.

Ukraińska młodzież dotknięta powodzią w odwiedzinach w prudnickim PG1

11.10.2008 r.

Bieg Prymasowski

28.10.2010 r.

Honorowy Obywatel Prudnika o. Jan Góra odwiedza PG1

4-6.11.2008 r.

Spotkanie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Opolszczyzny w Warszawie

19-23.05.2009 r.

„Eurotrakt”

 

22.04.2009 r.

Udział w uroczystościach 10-lecia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

25.02.2010 r.

I Gimnazjalne Targi Edukacyjne

 

8-19.05.2010 r.

10-lecie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku

 

5 - 16.09. 2010r.

 

Projekt ‚Dzieci bez granic“ Polska –Niemcy-Ukraina w Steinfeld(Niemcy)

 

6 –17. 09  2011r.

 

Projekt ‚Dzieci bez granic“  Polska –Niemcy-Ukraina w Nadvirna (Ukraina)

Kadra Pedagogiczna

Znalezione obrazy dla zapytania kadra pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 1

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Dyrektor szkoły: Ludmiła Lisowska

 • Aleszczyk Bogusława – historia
 • Bajor Krystyna – biologia, chemia
 • Brożek Dorota – wychowanie fizyczne
 • Budzyńska Joanna – język angielski
 • Czochara Katarzyna – język niemiecki
 • Dancewicz Bożena – chemia, biologia
 • Dobrzańska Anna – plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
 • Gach Bogusław – religia
 • Garczyńska Halina – geografia
 • Gerus Barbara – język polski
 • Główka Alicja – muzyka, zajęcia artystyczne
 • Hakman Dagmara – język angielski
 • Jankowski Grzegorz- wychowanie fizyczne
 • Konior Anna – matematyka, fizyka
 • Korczyńska Jolanta – język polski
 • Korczyński Piotr – wychowanie fizyczne
 • Krzyśko Jolanta – język angielski
 • Krzyżowska Krystyna - biblioteka, tyflopedagog
 • Ligęza Jolanta – wychowanie fizyczne
 • Lisowska Ludmiła – język niemiecki
 • Luty-Cieśla Irena – religia, historia
 • Maćków Anna – fizyka
 • Malinowska – Bąk Marzena – język angielski
 • Michalak Tomasz – wychowanie fizyczne
 • Michniak Wiesław – wychowanie fizyczne
 • Muzyka Barbara - doradztwo zawodowe
 • Nowicz Sławomir – informatyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Półchłopek Barbara – chemia, biologia
 • Rudzka Katarzyna – język polski, logopedia, terapia pedagogiczna
 • Rzehak Piotr – wychowanie fizyczne
 • Rzehak-Rzepa Barbara – wychowanie fizyczne
 • Szadkowska Joanna – matematyka
 • Szafran – Dymnicka Lucyna – matematyka
 • Szczepaniak Anna – historia, wychowanie do życia w rodzinie, etyka
 • Szczepańska Małgorzata – matematyka, fizyka
 • Tomaszewska Beata - pedagog
 • Wieczorek Sandra - nauczyciel wspomagający
 • Wieczorek – Żurawska Bogumiła – matematyka
 • Wołoszyn Jarosław – wiedza o społeczeństwie
 • Wołoszyn Katarzyna – język niemiecki
 • Wójtowicz Aleksandra - nauczyciel wspomagający
 • Zięba Aleksandra – biblioteka

Wolontariat

Znalezione obrazy dla zapytania wolontariat

Program Szkolnego Koła Wolontariatu „Młody Wolontariusz”
działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.09.2013 oraz spotkaniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 27.09.2013
Koordynator – Waldemar Samitowski
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Założeniem tego programu jest wykorzystanie otwartości i ciekawości świata młodego człowieka. Program działania szkolnego wolontariatu zakłada pracę, której wyznacznikiem jest nauka Jana Pawła II: "wolontariat w każdym przypadku powinien być szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie." Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy z dziećmi do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym. . Program spotkań dostosowano do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów oraz zastosowano takie działania, które pozwolą na rozwijanie właściwych postaw i zachowań. Dobrane tematy i metody przyczynią się do poszerzenia przez dzieci wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka. Stworzą okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomogą w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Postanowienia :
1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.
2) Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna
3) Koło wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i społeczne.
4) Koło wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
5) Koło wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.
Cele :
1) Celem Koła wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych, we współpracy z rodzicami i nauczycielami, do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2) Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3) Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej.
4) Koło wolontariatu pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby, poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
5) Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7) Promocja idei wolontariatu w szkole
Zadania wolontariusza:
a) praca na rzecz młodzieży z trudnościami w nauce - wolontariat w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku:
 pomoc w odrabianiu lekcji,
 pomoc w zrozumieniu zagadnień lekcyjnych,
 wspólne spędzanie czasu,
 wskazywanie właściwych wzorów zachowań;
b) praca na rzecz osób starszych, samotnych, chorych (OPS w Prudniku, DPS w Prudniku, Dom Samotnej Matki w Zapowej, Domem Dziecka w Głogówku, świetlicą środowiskową w Prudniku):
 spędzanie razem wolnego czasu,
 pomoc w drobnych pracach domowych,
 przeciwdziałanie osamotnieniu
 zbiórka darów
c) nawiązanie współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Prudniku
d) nawiązanie współpracy ze schroniskami dla zwierząt na terenie Opolszczyzny:
 zbiórka darów
 ‘adopcja’ zwierząt
e) zachęcanie społeczności szkolnej do brania udziału w akcjach charytatywnych, m.in.:
 zbiórka darów dla Nadwórnej
 akcja „Szlachetna Paczka”
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 zbieranie nakrętek i innych darów dla osób potrzebujących
f) nawiązanie współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarkami środowiskowymi
System rekrutacji:
 Akcja plakatowa informująca uczniów o działalności szkolnego wolontariatu oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 W trakcie roku szkolnego-rozmowy zaangażowanych wolontariuszy z przyjaciółmi, znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;
 Informowanie uczniów w klasach poprzez wychowawców o działalności szkolnego wolontariatu.
Obowiązujący regulamin:
1. Wolontariusz PG w Prudniku wykonuje świadczenia bezpłatne i na zasadzie dobrowolności
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator programu
3. Zadania do wykonania dla wolontariusza ustalone są wspólnie z koordynatorami klasowymi przy współpracy z wychowawcą klasy
4. Koordynatorzy klasowi współpracują ze sobą, ustalając zadania w porozumieniu z koordynatorem programu i wychowawcą klasy
5. Wychowawca klasy wspiera działania koordynatora poprzez:
 wyrażanie opinii na temat wolontariuszy (wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia; ewentualnych przeciwwskazań do pracy w wolontariacie)
 motywowanie i zachęcanie swoich uczniów - wolontariuszy do realizacji zadań powierzonych przez koordynatora
 rozpoznawanie potrzeb w ramach których może być organizowana praca wolontarystyczna
 wspieranie akcji wolontariackich poprzez zachęcanie i przypominanie o terminowości akcji, zbiórek
6. Wolontariusz nie może powierzać wykonania świadczeń osobie trzeciej
7. Wszystkie wątpliwości dotyczące wykonywanych świadczeń wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać koordynatorowi.
8. Jeśli wolontariusz zdecyduje, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań, powinien jak najszybciej poinformować o tym koordynatora programu. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji rezygnując z wykonywania świadczeń, pamiętając równocześnie o odpowiedzialności za podejmowane działania.
9. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób i ich rodziców, u których wykonuje świadczenia zarówno w trakcie ich trwania, jak też po tym czasie. Może je omawiać jedynie z koordynatorem programu.
10. Wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego. Działalność wolontariuszy jest formą realizacji pięknej idei człowieczeństwa, bo, jak powiedział Jan Paweł II, „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”
Zadania koordynatora :
1. Nawiązanie kontaktu z Opolskim Centrum Wolontariatu,
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje szkoła w ramach wolontariatu;
3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
4. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy
5. Organizowanie raz w miesiącu/ lub zależnie od potrzeb spotkania organizacyjnego, mającego na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;
6. Pozyskiwanie wolontariuszy poprzez ogłoszenia na korytarzu szkolnym, spotkania z klasami;
7. Organizacja bazy danych : osób potrzebujących pomocy oraz wolontariuszy i ich pracy;
8. Organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
9. Monitorowanie programu i jego ewaluacja.
10. Przygotowanie półrocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.
Praca wolontariusza wymaga dużego zaangażowania i często odpowiednich cech osobowościowych. Wolontariusz „niesie” podopiecznemu nadzieję, powinien umieć okazać zrozumienie, cierpliwość, zdobyć zaufanie.
System nagradzania wolontariuszy:
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:
1. Umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy;
2. Pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika;
3. Zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników pracy;
4. Pochwałę wychowawcy klasy;
5. Pochwałę dyrektora szkoły;
6. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
Metody : - pogadanka - inscenizacje - praca pod kierunkiem nauczyciela, - praca z tekstem - dyskusja - praca w grupach - działania praktyczne Ewaluacja:
- analiza planu pracy Wolontariatu Szkolnego
- sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego - artykuły w prasie lokalnej - dzienniczki wolontariuszy - ankieta dla wolontariuszy - rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze - zdjęcia - podziękowania od osób i instytucji - wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy
Wszystkie działania podejmowane w ramach pracy Szkolnego Koła Wolontariatu „Młody Wolontariusz” prowadzone są za zgodą i we współpracy z Dyrekcją Szkoły.
Opracował:
Waldemar Samitowski

Rekrutacja

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja

 Przedstawiamy Państwu poniższe linki do dokumentów w formacie PDF do pobrania dotyczące rekrutacji
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku

REJON PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PRUDNIKU

Obwód szkoły obejmuje miasto Prudnik – ulice:

Aleja Lipowa

Aleja Miła

Gen, Andersa

Arki Bożka

Armii Krajowej

Stefana Batorego

Józefa Bema

Norberta Bończyka

Bolesława Chrobrego

Fryderyka Chopina

Ciasna

Cicha

Jana Cybisa

Konstantego Damrota

Gimnazjalna

Górna

Artura Grottgera

Jagiellońska

Jesionowa

Klasztorna

Jana Kochanowskiego

Kolejowa od numeru 1 do 14

Kombatantów

Marii Konopnickiej

Juliusza Kossaka

Jana Kazimierza

Księdza Karola Koziołka

Hugona Kołłątaja

Wojciecha Korfantego

Królowej Jadwigi

Krótka

Krzywa

Stanisława Ligonia

Lwowska

Józefa Lompy

Jana Łangowskiego

Łucznicza

Łukowa

Józefa Małachowskiego

Adama Mickiewicza

Młyńska

Stanisława Moniuszki

Gustawa Morcinka

Jana Matejki

Karola Miarki

Monte Cassino

Nowa

Ignacego Paderewskiego

Piastowska numery parzyste od 2 do 24, numery nieparzyste od 1 do 53

Plac Farny

Plac Szarych Szeregów

Plac Zamkowy

Pocztowa

Podgórna

Polna

Polna Bloki

Powstańców Śląskich

Prężyńska

Robotnicza

Filipa Roboty

Ratuszowa

Rynek

Józefa Rostka

Jana Sobieskiego

Stara

Sadowa

Henryka Sienkiewicza

Szkolna

Stanisława Staszica

Księdza Aleksandra Skowrońskiego

Juliusza Słowackiego

Spokojna

Sportowa

Alojzego Smolki

Stanisława Soboty

Romualda Traugutta

Juliana Tuwima

Wąska

Wiejska

Wileńska

Wojska Polskiego

Józefa Wybickiego

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zamkowa

Zielna

Stefana Żeromskiego

 

 

i sołectwa:

Łąka Prudnicka

Mieszkowice

Moszczanka

Niemysłowice

Piorunkowice

Rudziczka

Szybowice

Wierzbiec

 

TERMINARZ REKRUTACJI

do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

na rok szkolny 2016/2017

 

Regulamin rekrutacji do Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

 zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Certyfikaty

Logowanie

Profilaktyka w PG1

 • icon
Dokumenty szkolne i regulaminy Czytaj więcej
Buk Kardynalski

Buk Kardynalski

Tradycja sadzenia Buka Kardynalskiego w publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku Czytaj więcej
Rodzinny Bieg Prymasowski

Rodzinny Bieg Prymasowski

Coroczna impreza zrzeszająca uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczność lokalną i zaproszonych gości Czytaj więcej
Projekty

Projekty

Wykaz projektów edukacyjnych międzynarodowych oraz bieżących projektów edukacyjnych Czytaj więcej
 • 1