• Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 7

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 8

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

 • Slide item 9

  Image Caption Title.

  The text of your caption!

Sport

Piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, lekkoatletyka, pływanie, szachy

Pedagog

Pomoc psychologa i pedagoga. Porady i wsparcie

Biblioteka

Regulamin biblioteki, godziny otwarcia, księgozbiór

Samorząd

Plan pracy samorządu szkolnego i samorządów klasowych

 
       Strefa ucznia

Strefa ucznia

zajęcia pozalekcyjne, plan lekcji, Rzecznik Praw Ucznia, wywiadówki, konkursy Czytaj więcej
Strefa nauczyciela

Strefa nauczyciela

strefa obejmuje informacje dotyczące aktualnej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, dobre praktyki Czytaj więcej
Strefa rodzica

Strefa rodzica

plan lekcji, zajęcia pozalekcyjne, wywiadówki, Rada Rodziców, placówki wspierające rodziców, logowanie do E-szkoły Czytaj więcej
 • 1

Samorząd

Skład Samorządu Szkolnego

Przewodnicząca SU– Agnieszka Wojciechowska IIID

Zastępca przewodniczącej – Wiktoria Dobrzyniecka IIID

Przewodniczący klas I- Patrycja Przybylska IC

Przewodniczący klas II- Łucja JanigaIIE

Przewodniczący klasIII- Kamil Szwadowski IIIB

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Karolina Orzech III B, Wiktoria Zamorska IIIC, Grzegorz Szczybyło IIID,

Patryk Kozak IIE

Członkami Samorządu Uczniowskiego są także wszyscy uczniowie, którzy brali udział w wyborach:

Paulina Hakman, Bartosz Stefan, Kacper Haczkiewicz, Ewa Noworolska, Paweł Łodziński, Karolina Krasoń, Kamila Kręgiel, Patrycja Muszelik, Martyna Zachwieja, Julia Bochenek, Nikola Maksymiak, Patrycja Wrońska, Paulina Szczygieł, Krzysztof Masternak, Michał Kaczorowska, Mateusz Bojanowski, Natalia Urbańska, Iwona Czekańska, Katarzyna Mięczakowska, Rafał Zając, Jagoda Bezak, Sebastian Bedryj, Wiktoria Horbacz

1        OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

Irena Luty -Cieśla  (115 głosów)

Dagmara Hakman(83 głosy)

 

 

SPOTKANIA:

Czwartek po I lekcji

BIBLIOTEKA SZKOLNA / SALA 9

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

I semestr rok szkolny 2015/2016

 

Działania/inicjatywy podjęte przez Samorząd Uczniowski:

 • organizacja dyskoteki andrzejkowej
 • organizacja dyskoteki karnawałowo-walentynkowej

 

 

 • Śniadanie daje moc!- organizacja Dnia Zdrowego Śniadania;

 

 • Udział w konkursie MEN „Książki naszych marzeń”;
 • Udział w uroczystościach z okazji Dnia KEN;
 • „Jeszcze nie zginęła…”- współorganizacja z zespołem Dysonans akademii z okazji Święta Niepodległości, przygotowanie patriotycznych kotylionów;

 

 • Organizacja szkolnych Mikołajek;

 • Zbiórka odzieży, zabawek i materiałów do rehabilitacji Karolinki z Gogolina;

 • Organizacja „Dnia w piżamie”’

 • Przygotowanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
 • „Zmalujmy coś razem”- kiermasz ciasta, którego dochód przeznaczony został na zakup farby do sali katechetycznej;
 • „Bądźmy hojnymi dawcami czasu”- akademia na spotkanie z rodzicami+ stoiska ze „Stacją Prudnik”;
 • Udział w inicjatywie tworzenia budżetu obywatelskiego wraz z Radą Seniorów i Urzędem Miasta;

 • Konkurs Bożonarodzeniowy dla klas I-III w ramach świątecznej rywalizacji klas.

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 

Podstawa prawa:

Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października1991r. poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły

ROZDZIAŁ I

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Celem Samorządu Uczniowskiego i jego organów jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej oraz aktywne współuczestnictwo w życie Gimnazjum nr 1 w Prudniku

§ 2

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
 2. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim całej społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Zarząd  SU reprezentują interesy wszystkich uczniów szkoły.

§ 3

Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
  • Przewodniczący Szkoły,
  • Zastępca Przewodniczącego,
  • Zastępcy przewodniczącego dla kl. I, II, III
 1. Aktywni członkowie SU działają w pięciu sekcjach
 • Sekcja dziennikarska
 • Sekcja informacyjna
 • Sekcja reprezentacyjna
 • Sekcja artystyczna
 • Sekcja sportowa
 1. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego.
 3. Kadencja zarządu samorządu uczniowskiego trwa rok.

 

ROZDZIAŁ II

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii społeczności uczniowskiej we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,
 2. Wybor opiekunów Samorządu Uczniowskiego (za zgodą zainteresowanych),
 3. Posiadania własnych funduszy na działalność statutową,
 4. Przeprowadzania na terenie Szkoły wyborów, ankiet, referendów i konkursów,
 5. Organizowania na terenie Szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
 6. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 7. Prezentowania swoich działań społeczności uczniowskiej,
 8. Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, na których poruszane są sprawy Samorządu Uczniowskiego
 9. Reprezentowanie szkoły w życiu pozaszkolnym

§ 2

Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów i zarządzeń obowiązujących w szkole.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady wybierania zarządu Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  wybiera spośród uczniów

szkoły Komisję Wyborczą, która składa się z 3-5 członków.

§ 2

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

§ 3

Wybory Rady Uczniowskiej są powszechne, równe i tajnie, poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą. Biorą w nich udział wszyscy obecni w dniu wyborów uczniowie szkoły głosując na osoby, które są wzorem do naśladowania oraz potrafią inicjować ciekawe formy działania.

Wybory odbywają się nie później niż 31 października.

§ 4

Osoba, która zbierze największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego, następna osoba zastępcą przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, kolejne trzy osoby są zastępcami Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego dla klas I, II, i III

§ 5

Kompetencje opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Stwarzanie warunków do samorządności.
 2. Udzielanie pomocy przy realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 4. Informowanie młodzieŜy o uchwałach RP dotyczących spraw Samorządu Uczniowskiego.
 5. Inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów.
 6. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

ROZDZIAŁ IV

Działania Samorządu Uczniowskiego. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego

 

§ 1

Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc,

a Zarządu Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 2

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest zatwierdzony przez Zarząd SU i Dyrektora szkoły. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest tworzony raz w roku, nie później niż do 31 października.

§ 3

Zasady gromadzenie i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze pochodzące z darowizn , dyskotek, jednak fundusze te mogą być przeznaczone tylko na działalność statutową Samorządu.

 1. Samorząd uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
 • organizacja dyskotek i imprez szkolnych,
 • dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów,
 • inne źródła.

2. Fundusze samorządu uczniowskiego mogą być przeznaczane na:

 • organizację działalności samorządu wynikającą z rocznego planu pracy,
 • nagrody dla aktywnie działających członków samorządu uczniowskiego,
 • cele charytatywne.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzi w  życie z dniem jego uchwalenia.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony w dniu 15 października  2014 r. przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Pedagog

Znalezione obrazy dla zapytania pomocna dłoń

Pedagog szkolny

p. Beata Tomaszewska

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

 

Poniedziałek

Wtorek

 

Środa

Czwartek

Piątek

 

Beata Tomaszewska

9:00-14:00

 

9:00-15:00

 

9:00-14:15

9:30-14:30

10:00-13:30

13:35-14:20

 Aleksandra Wójtowicz

7:50-10:50

9:40-13:40

9:40-14:40

7:50-10:50

 

7:50-10:50

 Sandra Wieczorek

11:30-14:30

7:50-12:50

 7:50-9:50

 10:30-14:30

 9:40-13:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

 

Poniedziałek

Wtorek

 

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Suwała

13:30-16:00

 

8:00-10:30

 

 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

 

Środa

Czwartek

Piątek

Barbara Muzyka

-

7:10-9:25

-

-

-

 

Pedagog – organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje:

 • Organizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.
 • Uczniom o niskiej samoocenie, którzy nie lubią samych siebie czy są zagubieni pedagog proponuje zajęcia psychoedukacyjne.
 • Pedagog szkolny podczas spotkań stara się odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować się i skutecznie zdać egzaminy?
 • Organizowanie i spotkanie z zespołem dzieci dyslektycznych oraz zapoznanie nauczycieli z zaleceniami do pracy z takimi dziećmi.
 • Poradnictwo (dotyczy uczniów, rodziców i nauczycieli),

 • Działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna

 • Interwencje środowiskowe,

 • Wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli przez prowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych,

 • Opracowanie i udostępnianie przygotowanych materiałów,

 • Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych, innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizacja prelekcji i dyskusji na tematy ważne, interesujące młodzież.
 • Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków lub luk w nauce.
 • Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowaniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, zajęć reedukacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym klas specjalnych, form integracyjnych i nauczania indywidualnego.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły, zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiające młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Określenie form i sposobów pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym.
 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami, w przypadkach wykroczeń uczniów (np. naruszenie regulaminu szkoły lub praw).
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
 • Pedagog może prowadzić zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z logopedii czy socjoterapii.
 • Pedagog może prowadzić przedmiot – przygotowanie do życia w rodzinie.

Formy pracy pedagoga:

Indywidualne na prośbę podopiecznych, rodziców, terapeutów lub z inicjatywy pedagoga.

 • Celem jest bliższe, wzajemne poznanie się i zbliżenie, np. są podopieczni, którzy chcą porozmawiać codziennie. Często podczas rozmowy można rozpoznać i rozwiązać jakieś konflikty czy problemy, zakreślić ramy relacji w rodzinie czy grupie lub też zmienić sposób uczestnictwa podopiecznego w terapii. Pedagog nawiązuje kontakty indywidualne oparte na dialogu, otwartości, dające poczucie bezpieczeństwa.
 • Spotkania grupowe, systematyczne, kilka razy w tygodniu z grupami młodzieży starszej. Podczas tych spotkań omawiane są zagadnienia, tj. sprawy organizacyjne, bieżące problemy wynikające z bycia w grupie, budowanie wspólnoty, spotkania tematyczne, np. reagowanie w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacja, umiejętności społeczne.
 • Odwiedziny w domu (wywiady środowiskowe).
 • Odwiedziny w szpitalu, gdy podopieczny przebywa na dłuższym leczeniu.
 • Spotkania z kuratorem sądowym do spraw nieletnich.
 • Opieka nad uczniami szczególnej troski.
 • Współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, dyrekcją.

 

W szkole realizowane są następujące programy

·        Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

- kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki,

- zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

- promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

·        Rządowy program na lata 2015-2018„Bezpieczna+” - celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

-bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,

- kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,

- poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,

- tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

·        Kampania edukacyjno-profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”2016objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki – cele główne kampanii obejmują:

- wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki,

- pływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Istnieją także cele dodatkowe, do których zalicza się:

- kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych.

·        Program „Szkoła promująca zdrowie” – głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Społeczność szkolna realizuje go poprzez m.in.: 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

- zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniomi pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

- umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucie własnej wartości,

- zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

- włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

- włączenie do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

·        Program „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”– program obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

·        Program edukacyjny „Trzymaj formę!” -celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

·        Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie” -celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

·        Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej"– celem programu jest zapobieganie powstawaniu negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

·         Program edukacyjno-profilaktyczny Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”

PaT to program:

- mody na życie bez uzależnień,

- profilaktyki rówieśniczej,

- dobrych wiadomości, a nie protestów,

- zaproszeń, a nie wykluczeń,

- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej,

- bez nagród i działania za coś,

- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych. 

·        Program edukacyjny „Śniadanie daje moc” - celem programu jest zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dzieci i młodzieży oraz edukacja ich poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia ich pociech, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce - poprzez edukację.

·        Projekt „UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM MÓWIĘ STOP!” ma uświadomić rosnące zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi (nałogowe wykonywanie danych czynności, takich jak korzystanie z Internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video) wśród młodzieży.

·        Kampania „Dopalacze, odsłona piekła” skierowana przeciwko dopalaczom. Opiera się na historiach osób, które miały kontakt z nowymi narkotykami, także relacjach ich rodzin, opiniach terapeutów.

·        Program „Młody Obywatel” – ma na celu promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. 

Certyfikaty

Logowanie

Profilaktyka w PG1

 • icon
Dokumenty szkolne i regulaminy Czytaj więcej
Buk Kardynalski

Buk Kardynalski

Tradycja sadzenia Buka Kardynalskiego w publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku Czytaj więcej
Rodzinny Bieg Prymasowski

Rodzinny Bieg Prymasowski

Coroczna impreza zrzeszająca uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczność lokalną i zaproszonych gości Czytaj więcej
Projekty

Projekty

Wykaz projektów edukacyjnych międzynarodowych oraz bieżących projektów edukacyjnych Czytaj więcej
 • 1