KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

 

TERMIN

INFORMACJA

1 WRZEŚNIA 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 GRUDNIA 2017

Zimowa przerwa świąteczna

15  - 28 STYCZNIA 2018

Ferie zimowe na Opolszczyźnie

29 MARCA  – 3 KWIETNIA 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

18,19, 20KWIETNIA  2018

Egzaminy gimnazjalne

22 CZERWCA 2018

Zakończenie roku szkolnego

22 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2018

Wakacje

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardy. St. Wyszyńskiego w Prudniku        

SPOTKANIA Z RODZICAMI  -  I półrocze  rok szk. 2017/2018

 

TERMIN

INFORMACJA

20 WRZEŚNIA 2017

(środa)

Zebranie rodziców z wychowawcami:

Klasy  II, III  godz. 16:30  Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.  Kontrakt współpracy z rodzicami. Ankieta nt. pracy szkoły. Wybór Rady rodziców. Zapoznanie ze zmianami prawa oświatowego. Informacje bieżące.

Klasy III-  Informacje o egzaminie gimnazjalnym.

17 PAŹDZIERNIKA 2017 (wtorek)

Konsultacje  z rodzicami godz. 16:30 – 18:00

15 LISTOPADA  2017 (środa)

Zebranie z rodzicami:

Klasy II , III godz. 16:30 – spotkanie w auli, następnie – spotkanie z uczącymi nauczycielami

5 GRUDNIA  2017  (wtorek)

Spotkanie indywidualne wychowawcy z rodzicem i uczniem .Klasy, II, III  godz. ustalona z wychowawcą  - w sali

Poinformowanie o przewidywanych półrocznych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Do 15 GRUDNIA 2017 (piątek)

Powiadomienie  uczniów i  rodziców o planowanych półrocznych  ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania

22 GRUDNIA  2017 (piątek)

Wigilie klasowe z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli

31  STYCZNIA  2018 (środa)

Zebranie z rodzicami

Klasy II,III godz. 16:30– w auli

Program Noworoczny. Prezentacja efektów prac uczniów i szkoły. Łańcuch dobrych relacji: nauczyciel-rodzic-uczeń

spotkanie z wychowawcą w sali