SZKOLNY RZECZNIK  PRAW  UCZNIA

Funkcjonowanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia  określa statut szkoły. Rzecznik jest obrońcą praw ucznia, stoi na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka.

Rzecznikiem może być:

  • uczeń
  • nauczyciel
  • uczeń i nauczyciel

Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy.

Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

  • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
  • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
  • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Szkolny rzecznik może:

  • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
  • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
  • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
  • Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Musicie wiedzieć, co wolno, a czego nie. Wtedy nie ma nieporozumień i pobyt w szkole podczas zajęć i nie tylko podczas zajęć staje się przyjemnością!

PRAWO- to przywilej, z którego możesz korzystać.

OBOWIĄZEK- to zasady, których musisz przestrzegać.

Do rzecznika możecie zwracać się z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka.  Chciałabym zachęcić i włączyć młodzież naszego gimnazjum do rozstrzygania problemów szkolnych. Zapraszam do współpracy ze mną.

W poniedziałki i środy od godziny 13.30 do 14.30 pełnię dyżur w świetlicy szkolnej, ale zawsze kiedy tylko jestem w szkole znajdę dla Was czas.

Rzecznik praw Ucznia

Barbara Rzehak - Rzepa